Algemene Voorwaarden

Overeenkomst en controle van de gegevens

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanmelding, alleen de prijzen en diensten die met de boeking worden bevestigd, zijn geldig. Direct na uw hotelaanvraag ontvangt u van Royal Destinations een aanvraag bevestiging. Zodra de accommodatie akkoord is, krijg u een definitieve bevestiging. Controleer of de gegevens, in het bijzonder de spelling van de namen en de voorletters, goed zijn overgenomen. Klopt er iets niet, laat het dan binnen 24 uur weten. In het geval van aanpassing na de genoemde periode worden de hieraan verbonden kosten volledig aan u doorberekend.

Speciale wensen

Zo mogelijk wordt voldaan aan speciale wensen die bij de boeking zijn opgegeven. Of dat lukt is mede afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden. Royal Destinations kan uw speciale wensen nooit garanderen.

Aansprakelijkheid

Degene die de reisovereenkomst boekt, mede of uitsluitend namens anderen, is niet alleen verantwoordelijk voor de opgegeven persoonlijke gegevens van de reizigers die bij de boeking worden aangemeld, maar is ook hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen die uit de reisovereenkomst voortvloeien.

Reisdocumenten

U bent zelf verantwoordelijk voor (het verkrijgen van) de vereiste documenten en de geldigheid daarvan. Wij raden u aan tijdig bij de betrokken autoriteiten aanvullende informatie in te winnen. Sommige landen eisen een geldigheidsduur van een reis document tot ver na de vertrekdatum.

Reis- en Annuleringsverzekering

Wij raden u ten zeerste aan een reisverzekering en een annuleringsverzekering af te sluiten. Royal Destinations kan u op aanvraag de voorwaarden en tarieven verstrekken. Een annuleringsverzekering dient uiterlijk 5 dagen na boeking te worden afgesloten. Voor onze (groeps)rondreizen is een reisverzekering verplicht.

Inentingen

Wij adviseren u contact op te nemen met de GG & GD.

Vluchttijden

De vluchttijden zijn onder voorbehoud van wijzigingen door de vliegmaatschappij.

Wijziging van reissom of reisschema

Indien wijzigingen in de vervoers- en verblijfskosten daartoe aanleiding geven, zoals verhoging van de luchthavenbelasting of (nieuwe) heffingen voor veiligheid, brandstof of milieu, de toeristenbelasting of toepasselijke valutakoersen, behouden wij ons het recht voor om de reissom of het reisschema te wijzigen.

Omboekingen

Er is sprake van een omboeking als op verzoek van de reiziger er een wijziging van de reisschema dan wel accommodatie moet plaatsvinden. Kosten voortkomende uit de omboeking worden te allen tijde doorberekend aan de reiziger. Als de voorwaarden van de luchtvaartmaatschappij het wijzigen van de naam van de reiziger mogelijk maakt, wordt hiervoor een vergoeding van € 25,- in rekening gebracht plus het eventuele verschil in de reeds betaalde en de huidige luchthavenbelastingen/brandstoftoeslagen.

Betaling van de reissom

Hotelboekingen dienen uiterlijk 6 weken voor vertrek betaald te zijn. Indien de reis binnen 6 weken plaatsvindt, dient de totale reissom per omgaande betaald te worden.

Bij de totstandkoming van de reisovereenkomst dient een aanbetaling te worden voldaan van minimaal € 250,- per persoon. Het restant van de reissom dient 100 dagen voor vertrek betaald te zijn. Wanneer u een vakantiereis of vlucht boekt welke binnen 3 maanden vertrekt, dan moet bij boeking het gehele bedrag ineens worden voldaan. Eventuele afwijking van dit lid kan enkel door Royal Destinations geschieden en hiervan zal uitsluitend schriftelijk, dan wel per e-mail over gecommuniceerd worden.

Annulering door de reiziger

Bij het annuleren van de reisovereenkomst bedragen de annuleringskosten voor vliegtickets tot 100 dagen voor vertrek € 250,- p.p. en binnen 100 dagen voor vertrek 100%. Hierbij dient er tevens rekening gehouden te worden met de geboekte klasse en de bijbehorende voorwaarden van de maatschappij. Bij actietarieven bedragen de annuleringskosten volgens de voorwaarden behorende bij dat tarief. Annuleringen kunnen uitsluitend per aangetekend schrijven met vermelding van het dossiernummer aan Royal Destinations worden doorgegeven. Eventuele restitutie geschiedt door de verzekeringsmaatschappij in geval van een afgesloten annuleringsverzekering. Bij wijzigingen van reisdata brengen wij € 25,- per handeling in rekening.

Reisbescheiden

Na ontvangst van de betaling zullen de Reisbescheiden binnen 5 werkdagen per e-mail u worden toegezonden.